83/64-66 Vuờn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú - thangmayhanlam.com

83/64-66 Vuờn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

83/64-66 Vuờn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Chi tiết bài viết

83/64-66 Vuờn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú

- Thang 06 stops có PM, tải 500kg - Wh1800x1700, Wc1400x1100, Cửa CO800x2100 - Có tầng hầm BF