Khu nhà mẫu cityland - Gò Vấp - thangmayhanlam.com

Khu nhà mẫu cityland - Gò Vấp - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Khu nhà mẫu cityland - Gò Vấp - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Chi tiết bài viết

Khu nhà mẫu cityland - Gò Vấp

- Thang tải khách 480kg, 04 stops, Wh1700x1800, Wc 1300x1200, Cửa CO800 - Thang không phòng máy, máy kéo Sicor - Italia, 4.4kw