Khung Hố Sắt Thang Máy: Công Ty RICO - Khu Đô Thi SALA, P.An Lợi Đông, Q.2 - thangmayhanlam.com

Khung Hố Sắt Thang Máy: Công Ty RICO - Khu Đô Thi SALA, P.An Lợi Đông, Q.2 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Khung Hố Sắt Thang Máy: Công Ty RICO - Khu Đô Thi SALA, P.An Lợi Đông, Q.2 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Chi tiết bài viết

Khung Hố Sắt Thang Máy: Công Ty RICO - Khu Đô Thi SALA, P.An Lợi Đông, Q.2

- Khu hố sắt thang máy: + Trụ Hố thang: I200mm + Đà sàn, nóc, trụ phòng máy: I200mm + Đà cửa, đà sàn tầng, đà trung gian: U160mm + Sàn phòng máy: thép gân chống trượt 3mm