Nhà Khách Thành Ủy Tp.HCM: 39A Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Q.1 - thangmayhanlam.com

Nhà Khách Thành Ủy Tp.HCM: 39A Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Q.1 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Nhà Khách Thành Ủy Tp.HCM: 39A Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Q.1 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM