Nhà Nghệ Sĩ Nhân Dân Kim Cương - thangmayhanlam.com

Nhà Nghệ Sĩ Nhân Dân Kim Cương - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Nhà Nghệ Sĩ Nhân Dân Kim Cương - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Chi tiết bài viết

Nhà Nghệ Sĩ Nhân Dân Kim Cương

- Thang 450kg, 03 stops có phòng máy - Máy kéo Sicor - Italia - Thang lồng kính xanh, cửa CO750mm - Khung hố sắt: hộp vuông 125x125x3mm + U160mm - Cửa kính quan sát