Nhà Ở Tư Nhân 20 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Q.1 - thangmayhanlam.com

Nhà Ở Tư Nhân 20 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Q.1 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Nhà Ở Tư Nhân 20 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Q.1 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Chi tiết bài viết

Nhà Ở Tư Nhân 20 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Q.1

- Thang tải khách 350kg, 05stops - Kích thước hố thang Wh1400x1400 - Kích thước Cabin Wc1000x850

- Thang tải khách 350kg, 05stops
- Kích thước hố thang Wh1400x1400
- Kích thước Cabin Wc1000x850

- Cửa tầng hoa văn mẫu WTH-08