Nhà Ở Tư Nhân: 260/36 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh - thangmayhanlam.com

Nhà Ở Tư Nhân: 260/36 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Nhà Ở Tư Nhân: 260/36 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Chi tiết bài viết

Nhà Ở Tư Nhân: 260/36 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh

- Thang tải khách 350kg, 05stops, không phòng máy - Máy kéo SICOR 3.4kw - Italia - Cử mở lùa SO600x2100, cửa quan sát inox sọc nhuyễn

- Thang tải khách 350kg, 05stops, không phòng máy
- Máy kéo SICOR 3.4kw - Italia
- Cử mở lùa SO600x2100, cửa quan sát inox sọc nhuyễn