Nhà Ở Tư Nhân: 8/A 6 Cư Xá 307, Q. Bình Thạnh - thangmayhanlam.com

Nhà Ở Tư Nhân: 8/A 6 Cư Xá 307, Q. Bình Thạnh - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Nhà Ở Tư Nhân: 8/A 6 Cư Xá 307, Q. Bình Thạnh - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Chi tiết bài viết

Nhà Ở Tư Nhân: 8/A 6 Cư Xá 307, Q. Bình Thạnh

- Thang tải khách 450kg, 05stops, không phòng máy - Máy kéo 3.4kw - Italia - Cử mở lùa SO600x2100, cửa quan sát inox sọc nhuyễn

- Thang tải khách 450kg, 05stops, không phòng máy
- Máy kéo 3.4kw - Italia
- Cử mở lùa SO600x2100, cửa quan sát inox sọc nhuyễn