Trường ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Tp.HCM - Số 2 Đường D3, Q. Bình Thạnh - thangmayhanlam.com

Trường ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Tp.HCM - Số 2 Đường D3, Q. Bình Thạnh - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Trường ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Tp.HCM - Số 2 Đường D3, Q. Bình Thạnh - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THANG MÁY HÀN LÂM

Chi tiết bài viết

Trường ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Tp.HCM - Số 2 Đường D3, Q. Bình Thạnh

- Thang tải khách 750kg, 06stops - Máy kéo MITUBISHI 11KW, Có Phòng máy - Biến tần Chính YASKAWA 15Kw