Chính sách bảo hành sản phẩm


Bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau

  • Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất.
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
  • Sản phẩm vẫn còn thời hạn bảo hành.

Sản phẩm không được bảo hành/tính phí bảo hành

  • Sản phẩm không thuộc danh mục bảo hành từ nhà sản xuất.
  • Sản phẩm không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện bảo hành.
  • Trong trường hợp bảo hành có tính phí, khách hàng sẽ được tư vấn đầy đủ thông tin, giá cả trước khi tiến hành thủ tục bảo hành.

Thời hạn bảo hành


Mỗi dòng sản phẩm sẽ có thời gian bảo hành phù hợp, trung bình từ 1 – 3 năm cùng với đó là quy trình bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.